Политика за поверителност

Политика за поверителност

Тази политика за поверителност е съставена, за да обслужва по-добре онези, които се интересуват от това как тяхната „Лична информация“ се използва онлайн. “Личната информация” е информация, която може да се използва самостоятелно или с друга информация за идентифициране, свързване или намиране на едно лице или за идентифициране на лице в контекста.

Основен ангажимент на „ДИДЖИТАЛ АУТОПАРК“ АД е гарантиране на правото за защита на личните данни, поради което ще използваме всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“). Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Моля, прочетете внимателно нашата политика за поверителност, за да получите ясна представа за това как събираме, използваме, защитаваме или обработваме Вашата лична информация спрямо нашия уебсайт.

Информация относно Администратора на лични данни

За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме администратори при обработването на Вашите лични данни.

Наименование: „ДИДЖИТАЛ АУТОПАРК“ АД

ЕИК/БУЛСТАТ: 204156422

Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча купел, бл. 609, вх. А, ет. 7, ап. 19

E-mail: help@whilli.com

Информация относно компетентния надзорен орган

Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Каква лична информация събираме от хората, които посещават нашия блог, уебсайт или приложение?

Когато използвате нашия сайт, според случая, може да бъдете помолени да въведете вашето име, имейл адрес или други индивидуализиращи данни, за да подобрим Вашето взаимодействие със сайта.

Как използваме Вашата информация?

Можем да използваме информацията, която събираме от Вас, когато се регистрирате, направите покупка, регистрирате се за нашия бюлетин, отключите съдържанието, отговорите на анкета или маркетингова комуникация, сърфирате в уебсайта или използвате някои други функции на сайта, по следните начини:

 • За да персонализираме потребителското изживяване и да предоставим типа съдържание и предлагани продукти, от които най-много се интересувате
 • Да подобрим нашия уебсайт, за да Ви служи по-добре.
 • За да Ви обслужваме по-добре в отговор на Вашите искания за обслужване на клиенти.
 • За администриране на конкурс, промоция, проучване или друга функция на сайта.
 • Да изпращаме периодични имейли относно вашата поръчка или други продукти и услуги.

На какво основание събираме и обработваме Вашите лични данни?

Администраторът събира и обработва Вашите лични данни във връзка с гореизброените действия и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Какви принципи спазваме при обработка на Вашите лични данни?

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Използваме ли „бисквитки“?

Да. „Бисквитките“ са малки файлове, които сайт или негов доставчик на услуги прехвърля на твърдия диск на вашия компютър чрез Вашия уеб браузър (ако разрешите), който позволява на системите на сайта или доставчика на услуги да разпознават Вашия браузър и да улавят и запомнят определена информация. Например, ние използваме „бисквитки“, за да запомним и обработим артикулите от вашата количка за пазаруване. Те също се използват, за да ни помогнат да разберем Вашите предпочитания въз основа на предишна или текуща активност на сайта, което ни позволява да Ви предоставяме подобрени услуги. Ние също така използваме бисквитки, за да съберем обобщени данни за трафика на сайта и взаимодействието със сайта, така че да можем да предложим по-добри преживявания и инструменти в бъдеще.

Ние използваме бисквитки за:

 • Да разбираме и запазваме предпочитанията на потребителя за бъдещи посещения.
 • Да запомняме потребителите, които имат отключен достъп до първокласно съдържание.

Ако деактивирате бисквитките, някои функции ще бъдат деактивирани. Това ще повлияе на потребителския опит и някои от нашите услуги няма да функционират правилно.

Разкриване на информация на трети страни

Ние не продаваме, не търгуваме или прехвърляме по какъвто и да е начин на външни лица Вашата лична информация освен ако не Ви предоставим предварително уведомление. Това не включва партньори за хостинг на уебсайтове и други страни, които ни помагат при експлоатацията на нашия уебсайт, воденето на нашия бизнес или обслужването Ви, стига тези страни да се съгласят тази информация да бъде поверителна. Можем също така да публикуваме Вашата информация, когато сметнем, че е подходящо за спазване на закона, прилагане на политиките на нашия сайт или защита на нашите или на чужди права, собственост или безопасност.

Въпреки това, нелична информация за посетителите може да бъде предоставена на други страни за маркетинг, реклама или друга употреба.

Какви са Вашите права при събирането, обработването и съхраняването на личните Ви данни?

 • Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни;
 • Оттеглянето на съгласието, не се отразява на законосъобразността на обработването на лични данни, което „ДИДЖИТАЛ АУТОПАРК“ АД е извършвал до този момент
 • Право на достъп;
 • Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но „ДИДЖИТАЛ АУТОПАРК“ АД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 • Право на коригиране или попълване;
 • Право на изтриване;
 • „ДИДЖИТАЛ АУТОПАРК“ АД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „ДИДЖИТАЛ АУТОПАРК“ АД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • Право на ограничаване;
 • Право на преносимост;
 • Право на възражение;

Какви са Вашите права при нарушение на сигурността на личните Ви данни?

Ако „ДИДЖИТАЛ АУТОПАРК“ АД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, той Ви уведомява без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

„ДИДЖИТАЛ АУТОПАРК“ АД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;;
 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви.

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни.

Връзки към трети страни

Понякога, по наша преценка, можем да включим или предложим продукти или услуги на трети страни на нашия уебсайт. Тези сайтове на трети страни имат отделни и независими политики за поверителност. Следователно ние не носим отговорност за съдържанието и дейностите на тези свързани сайтове. Въпреки това ние се стремим да защитим целостта на нашия сайт и приветстваме всякакви отзиви за тези сайтове.

Ако имате някакви въпроси относно тази политика за поверителност, можете да се свържете с нас на имейл адрес help@whilli.com.