Категория

Глоби и наказания

15 posts

Какво трябва да знаеш относно глобите и наказанията за нарушения на Закона за движение по пътищата? Как и кога трябва да ги заплатиш? Каква е давността? И много други въпроси относно санкциите, налагани от КАТ.