граница фишове

Защо на границата продължават да връчват фишове на шофьорите?

Защо на границата полицейски служители продължават да проверяват шофьорите за глоби? Имат ли това право? Могат ли да принудят шофьор с “висяща” глоба да си плати или да отнемат книжката му и да осуетят пътуването му? За всичко това ще научиш от статията. Продължи да четеш.

Уили, най-добрият приятел на колата ти

Ако имаш неплатен електронен фиш за превишена скорост или глоба за друго пътно нарушение, при напускане на страната гранични полицаи могат да проверят шофьорското ти досие и да ти ги връчат. Много автомобилисти се ядосват на подобна практика. Някои са недоволни, защото допълнителните сверки в системата на МВР забавят трафика и стават причина за образуването на дълги автомобилни колони на граничните пунктове. Други пък питат имат ли законово право гранични служители да извършват такива действия.

Накратко отговорът е да – става ясно след наше запитване до Главна дирекция „Гранична полиция“.

Още миналата година тези действия на МВР по границата бяха силно критикувани и от гражданите, и от омбудсмана, и от съда. Вместо да се откажат от проверките за висящи глоби, през април т. г. Правилникът за устройството и дейността на МВР е бил променен с постановление на Министерски съвет. В чл. 45, ал. 2 е създадена нова точка 13, която оправомощава служителите на Главна дирекция „Гранична полиция“, осъществяващи гранични проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), да правят следното:

  • извършват проверка за невръчени електронни фишове
  • да връчват електронни фишове
  • да извършват проверка за наложени глоби, които не са заплатени в срок
  • да предоставят възможност на неизрядния шофьор да заплати глобата си на място в зоната на граничния пункт. Това е само по желание на водача.

Шофьорът може да откаже фиша или наказателното постановление

Водачът може да не приеме наказателното постановление или електронния фиш. Тогава се прилага разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН). Съгласно този текст отказът на нарушителя да подпише съответния административен акт се удостоверява с подпис на един свидетел, на който името и точният адрес се отбелязват в акта.

Шофьори се оплакват, че гранични служители задържат личната им карта, докато не им връчат наказателно постановление или фиш. От Гранична полиция обясниха, че Законът за движение по пътищата (ЗДвП) не предвижда такова условие. Личният документ може да бъде задържан временно от граничните полицейски служители само за целите на граничната проверка, докато трае проверката за висящи глоби или докато се изпълнява административната процедурата по връчването на санкционния документ.

Защо съдът и омбудсманът атакуваха проверките на границата?

Всичко започна в разгара на миналото лято, когато МВР стартира проверки на границата за невръчени или неплатени глоби. На водачи с влезли в сила санкции се отнемаха книжките или се спираха автомобилите им от движение, докато не платят. Граждани се оплакаха от нарушаване на правото им на свободно движение. След частна жалба преди една година Върховния административен съд излезе с ОПРЕДЕЛЕНИЕ, в което нареди проверките на ГД „Гранична полиция“ за висящи и невръчени глоби да спрат незабавно. Това определение обаче се отнасяше само за границата с Гърция, тъй като в жалбата се визираха само тези ГКПП-та. Изложените мотиви бяха принципни. В тях се сочеше, че подобни действия погазват Конституцията и правото на ЕС. Магистратите отбелязаха още, че граничарите нямат никакви регламентирани правомощия да извършват контрол по ЗДвП.

В определението си върховните съдии изрично подчертаваха също, че „с оглед на трайната съдебна практика на Конституционния съд, на Съда по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, обстоятелството, че държавата не може да изпълни задължението си по връчване на електронни фишове и на наказателни постановления, както и да събира вземанията си по тях, по никакъв начин не може да бъде основание за възпрепятстване на правото на напускане на страната“.

През пролетта на тази година, след както бе сезиран от Националния омбудсман Диана Ковачева, Конституционният съд обяви за противоконституционно прилагането на принудителните мерки „временно отнемане шофьорската книжка“ и „спирането на автомобила от движение“ заради неплатени глоби. Става дума за чл. 171, т. 1, б. „д” и чл. 171, т. 2, б. „к” от ЗДвП, които бяха отменени.

Въпреки всичко МВР продължава да проверява и да връчва „висящи“ глоби. Както стана ясно вече, през април влязоха в сила измененията и допълненията в Правилника за устройството и дейността на МВР, които оправомощават граничарите да извършват контрол по ЗДвП.

Харесваш тази статия?

Абонирай се напълно безплатно за бюлетина на Уили като попълниш своя имейл по-долу. Така ще получаваш подбрана информация и най-важното за теб като шофьор. Уили ти гарантира, че няма да те спами излишно. А и може да се отпишеш по всяко време.

Няколко извода

Така след повече от година и половина спорове около противоречивите действия по границата относно глобите равносметката към днешна дата е следната:

Гранична полиция може да проверява в информационната система на МВР шофьорите за неплатени глоби, да връчва електронни фишове и наказателни постановления. Полицейски служители обаче не могат при никакви обстоятелства да принудят граждани с неплатени глоби да си платят санкциите, нито да отнемат книжката или да спрат автомобил от движение.

Разбира се, всеки нарушител е длъжен да плати санкцията си, щом е нарушил правилата. Според омбудсмана и съда повишаването на събираемостта не може да е за сметка на ограничаването на основни конституционни права.

Още за глобите и наказанията може да прочетеш в сайта на Уили тук.

снимка: nova.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *