изтекла гражданска

Изтекла Гражданска: КАТ неправилно отнема книжки. Виж в кои случаи

КАТ неправилно отнема книжките и налага парични глоби на шофьори, чиято кола е със служебно прекратена регистрация заради изтекла Гражданска отговорност. Това се отнася за случаите, когато собствениците на МПС не са били изрично уведомени и по тази причина няма как да знаят, че автомобилът им е бил дерегистриран.

Уили, най-добрият приятел на колата ти

КАТ неправилно отнема книжките и налага парични глоби на шофьори, чиято кола е със служебно прекратена регистрация заради изтекла Гражданска отговорност, които обаче не са били уведомени и съвсем логично не знаят, че автомобилът им е бил дерегистриран.

Това става ясно от тълкувателно постановление на върховните съдии, огласено преди дни.

Съгласно чл. 143, ал. 10 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП) КАТ служебно прекратява регистрацията на пътни превозни средства, за които е получено уведомление от Гаранционния фонд за липса на валидна полица. След това наказващият орган трябва да информира собственика. Наказанието за шофиране на кола с вече свалена регистрация е отнемане на свидетелството за период от 6 до 12 месеца и глоба от 200 до 500 лв. (чл. 175, ал. 3 ЗДвП)

Оказва се обаче, че Пътна полиция неправомерно е налагала наказания на водачи без да изпълнява своя законов ангажимент да уведомява собствениците за извършената дерегистрация.

Изтекла Гражданска и дерегистрация: Трябва ли КАТ да уведомява шофьорите, или не?

При разглеждането на подобен казус, стигнал до съда, магистрати от Административен съд-Смолян установили противоречива практика на техни колеги от районните и административните съдилища в страната. По тази причина бе образувано и тълкувателното дело.

Едната група магистрати отменяли наказателните постановления, с които се отнема книжката и се налага парична глоба. Техните доводи са, че след като административният орган не е изпълнил законовото си задължение да уведоми собственика на превозното средство за служебната дерегистрация, то той няма как да знае и не следва да му се търси административно-наказателна отговорност.

Според другото становище наказанията, наложени от КАТ, следва да се потвърдят, защото собственикът на МПС е задължен да сключи договор за гражданска застраховка. По тази причина е длъжен да познава законовите последици, явяващи се резултат от неизпълнението на това му задължение. И това, че не е уведомен от административния орган за приключилата процедура по прекратяване на регистрацията, не е причина да не получи наказание.

Върховните съдии слагат точка на спора

С тълкувателното постановление върховните съдии слагат точка на това противоречие в съдебната практика с формулировката:

Не се наказва с предвиденото в чл. 175, ал. 3 от Закона за движението по пътищата административно наказание водач, който управлява моторно превозно средство, чиято регистрация е служебно прекратена по реда на чл. 143, ал. 10 от Закона за движението по пътищата, без за това да е уведомен собственикът на моторното превозно средство“.

Казано накратко: Без наказание за водач, ако не е уведомен за служебната дерегистрация. Пълният текст на тълкувателното решение тук.

Наказания за липса на Гражданска

Гореописаният казус, при който собственикът търпи наказание за управление на дерегистрирана кола, без да е бил уведомен от КАТ, не трябва да се бърка със случаите, когато шофьор е хванат да кара автомобил без гражданска отговорност. Тук вече е налице друго нарушение и съответно наказанията са различни. Според Кодекса на застраховането за управление на МПС без валидна „Гражданска отговорност“ санкциите са:

  • 250 лв. за физически лица; при повторност – 800 лв.
  • 2000 лв. за юридическо лице или едноличен търговец; при повторност – 4000 лв.

Освен паричните санкции ЗДвП предвижда две принудителни административни мерки:

  • Временно отнемане на шофьорската книжка
  • Временно спиране от движение на пътното превозно средство. Мярката действа до сключване на застраховката.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *