Фиш за неправилно паркиране

Фиш за неправилно паркиране: може ли да се оспори?

Може ли да се оспори фиш за неправилно паркиране, как да защитиш правата си, ако смяташ, че той е неоснователен, възможно ли е да се обжалва глоба под 50 лева? Продължи да четеш…

Уили, най-добрият приятел на колата ти

Градовете са задръстени от автомобили, а местата за паркиране стават все по-малко. Вероятността да се сдобиеш с глоба никак не е малка.

Има ситуации обаче, когато потърпевши смятат, че неправилно са били санкционирани. Като например този шофьор: „Открих върху стъклото на колата си Уведомление за фиш за неправилно паркиране, с който ми се налага 200 лв. глоба. Един полицай ми каза, че имало знак за 4 инвалидни места. Признавам – наистина имаше, но беше толкова стар, ръждясал и обелен, че нищо не личеше. Сигурно и затова не съм го забелязал, когато съм паркирал. По асфалта нямаше никаква синя или друга маркировка, която да указва кои са тези 4 места, запазени за хора с трайни увреждания. А бяхме общо седем автомобила. По разни форуми сега чета, че фиш за неправилно паркиране не може да се обжалва. Така ли е? Как да се защитя, защото не съм сигурен, че наистина съм паркирал на забранено място?“

Без да коментирам дали гражданинът заслужено или несправедливо се е сдобил с тази глоба, ще припомня кога и как се издава фиш за неправилно паркиране и съответно какви са възможностите за защита.

Фиш за неправилно паркиране не може да се обжалва директно

Фиш за неправилно паркиране (това е обикновеният хартиен фиш, а не електронният фиш) не може да се обжалва сам по себе си директно пред съда. Това не означава, че не можеш да се защитиш, ако смяташ, че си наказан без основание.

Преди да разгледаме вариантите за защита ще направя някои важни уточнения относно фишовете. 

Кой има право да пише фиш за неправилно паркиране?

Фишовете за неправилно паркиране могат да бъдат издавани не само от полицаи, но и от службите за контрол, които кметовете на съответните общини са определили да следят за спазването на правилата за паркиране в населени места. Обръщам внимание върху това, защото има значение както в случаите, когато искаш да оспорваш, така и ако решиш да платиш – глобата се внася по различни сметки.

(Виж едно важно решение на ВАС. То се отнася затова, че Столична община няма право да глобява с фиш на основание собствената си наредба за организацията на движението. Такова решение има и за Пловдив.)

Има два вида хартиени фишове: т. нар. присъствени и неприсъствени.

Фиш за неправилно паркиране, издаден в присъствието на нарушител

Според Закона за движение по пътищата (ЗДвП) за нарушения, за които не е предвидено отнемане на книжка или на контролни точки, на място може да бъде наложена с фиш глоба. Това се отнася не само за неправилно паркиране, но и за други нарушения, като шофиране без включени светлини, например. 

Фишът трябва да съдържа следните данни: за самоличността на служителя, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за моторното превозно средство; за нарушените разпоредби, размера на глобата, срока, сметката и начините за доброволното ѝ заплащане. Санкциониращият документ се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати. Ако оспориш извършеното нарушение или размера на наложената глоба и откажеш да подпишеш фиша, се съставя акт. Освен възраженията при съставяне на акта, в 7-дневен срок от подписването му нарушителят може да направи и писмени възражения по него.

В случай, че липсват възражения или те бъдат отхвърлени, се издава наказателно постановление (НП) с размера на санкцията. Наказателното постановление може да се обжалва, но пред съда. С промените в ЗАНН в края на 2021 г. срокът за обжалване бе удължен на 14 дни от датата на връчване на наказателното постановление. Жалбата се подава до районният съд по мястото на извършване на нарушението.

Фиш за неправилно паркиране, издаден в отсъствието на нарушител

Малко по-особена е процедурата при т. нар. неприсъствени фишове. Този вид фишове се издават за неправилно паркиране в отсъствие на нарушителя.

В този случай фишът се издава на собственика на МПС (чл. 186, ал. 3 от ЗДвП). Първият екземпляр от фиша му се изпраща, а вторият и третият екземпляр остават за съхранение в службата за контрол. Към МПС се закрепва УВЕДОМЛЕНИЕ, в което се посочват мястото и времето на нарушението, моторното превозно средство, с което е извършено нарушението, нарушените разпоредби, размерът на глобата, срокът, сметката или мястото за доброволното ѝ заплащане. Закрепването на уведомлението се смята за връчване на фиша. След това имаш 7-дневен срок да платиш глобата доброволно. Ако не платиш, се смята за влязло в сила наказателно постановление и се изпраща за събиране на публичния изпълнител.

Хипотетично собственикът може и да не види уведомлението върху автомобила си. То може да бъде взето от случаен минувач или да бъде повредено от дъжд, вятър и т.н. Така човекът  може и да не научи за фиша. Затова законът предвижда той да получи екземпляр по пощата. След това процедурата е същата – право на възражение, съставя се акт, след това НП с размера на глобата. Ако не си съгласен с наказанието, обжалваш в съда.

Глобите за неправилно паркиране – от 20 до 200 лв.

Глобите за неправилно паркиране по ЗДвП варират от 20 до 200 лв. Наказателните постановления, с които е наложена глоба до 50 лв. включително по ЗДвП, също подлежат на обжалване.

Кога се пише фиш и кога се поставя скоба?

Фишовете се съставят за неправилно паркиране по Закона за движение по пътищата. Скоба се поставя за нарушение на правилата (липса на съответното плащане) в зоните за почасово платено паркиране.  

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *