изтекла шофьорска книжка

Изтекла шофьорска книжка: Може ли да караш, ако си подал заявление за нова?

Редовно ме питат „ако съм си подал документите за подмяна на изтекла шофьорска книжка, може ли да карам, докато си взема новото свидетелство“. И още: Какво става при изтекла книжка? Какви глоби се налагат? Има ли срок, в който трябва да се поднови? Например, може ли безпроблемно да си извадиш ново свидетелство след 5 години, или не? Отговорите ще намериш в статията, която подготвих със съдействието СДВР и ОДМВР-Пловдив. Продължи да четеш…

Уили, най-добрият приятел на колата ти

Ако шофьорската ти книжка е с изтекъл срок на валидност, нямаш право да управляваш моторно превозно средство. Забраната важи дори вече да си подал заявление за подновяване на свидетелството. Много автомобилисти погрешно смятат, че това е заместващ документ и с него може да се шофира до взимането на новата книжка.  

Какви глоби се налагат при изтекла шофьорска книжка?

Водачът трябва да притежава свидетелство за управление, валидно за категорията на управляваното МПС, да не е лишен от шофьорски права, както и свидетелството му да е в срок на валидност. Това е посочено в чл. 150а от ЗДвП. За нарушение на тази разпоредба се предвижда наказание по чл. 177, ал. 1 – парична санкция от 100 до 300 лв. (редакцията на този законов текст е от 2018 г.)

Както в много случаи, и тук има противоречива практика. Изглежда, че в някои областни дирекции се работи по друг законов текст. Така поне излиза от отговора на Пътна полиция-Пловдив, който изпратиха до Уили: „за управление на МПС с книжка, чийто срок на валидност е изтекъл, се налага 20 лв. глоба по чл. 185 от ЗДвП. Изтеклото свидетелство се изземва със съставения акт за нарушението“.

В съдебната практика също е налице спор дали водачите с изтекъл срок на СУМПС трябва да се третират като неправоспособни (да се приравняват с такива, които никога не са имали книжка или с водачи, чиято книжка е отнета), или като нарушители с неизряден документ. От дефинирането на нарушението зависи съответно и какво да е наказанието. Виж повече за проблема в съдебното решение тук.

Наказание, ако те хванат да караш с изтекла шофьорска книжка

Наказанието може да бъде наложено само ако водачът е заловен да шофира. Ако книжката е изтекла, но автомобилистът не шофира, той няма да бъде санкциониран. Освен това, притежателят на свидетелството с изтекла валидност няма задължението да върне документа на МВР. За разлика от задграничния паспорт, който трябва да се върне в определен срок, независимо дали притежателят му има намерение да го подновява, или не.

Подмяната на книжката не е задължителна

За разлика от личната карта шофьорската книжка не е от задължителните документи за подмяна след изтичането на нейния срок на валидност. Ако имаш свидетелство за управление, но не шофираш, не е задължително да го подновяваш. Няма законово определен срок колко време след изтичане на валидността на СУМПС трябва да се извади нова книжка. Това може да стане след една-две или пет години, без това да има някакви последици за притежателя на свидетелството. Стига, разбира се, през това време да не шофира.

Къде се подава заявление за нова книжка?

Заявление за подмяна на българско свидетелство за управление на МПС поради изтичане на срока на валидност може да се подаде във всяко районно управление при СДВР/ОДМВР по постоянен адрес, в районни управления, определени от главния секретар на МВР или в звената „Български документи за самоличност“ също по адреса в личната карта. Това важи, когато се заявява обикновена услуга (за срок до 30 дни). В случай, че гражданинът желае да заяви бърза (до 10 дни) или ускорена услуга (до 3 дни), заявлението се подава само в Пътна полиция по постоянен адрес. Тоест, ако лицето по лична карта е с валиден постоянен адрес в област Пловдив, например, не може да подаде заявление в София, дори да живее и работи в столицата.

Нова книжка не се издава при неплатени глоби

При подаване на заявлението се извършва автоматична проверка за дължими глоби по ЗДвП и за невръчени електронни фишове и наказателни постановления. При установени висящи санкции или невръчени наказващи документи на автомобилиста се връчва уведомление за дължими суми. Глобите могат да се платят и в районното управление при наличие на ПОС терминал. Задълженията могат да се погасят също по банков път, в офис на ИзиПей, чрез онлайн плащания и др. Ако заявителят не плати в указания 3-дневен срок, преписката се прекратява и заявлението му се изтрива.

Не се издава свидетелство за управление на моторно превозно средство до заплащане изцяло на дължимите глоби по Закона за движението по пътищата.

През портала за електронни услуги на МВР също може да се подаде заявление, стига гражданинът да има електронен подпис.

Документи за подмяна на книжката 

За подмяна на книжката поради изтичане на срока на валидност на предходно свидетелство се изискват следните документи:

  • Заявление;
  • Валидна лична карта или валиден паспорт;
  • Медицинско свидетелство;
  • Притежаваните свидетелство за управление на МПС и контролен талон;
  • Документ за платена държавна такса.

Тези изисквания се отнасят за най-масовата категория В. Още информация ще намериш в сайта на МВР (виж тук).

Още полезни теми за шофьора ще откриеш на www.whilli.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *