контролни точки

Контролни точки: Най-важното, което трябва да знаеш

Контролните точки служат за отчет на извършените нарушения по Закона за движение по пътищата. Важно е стриктно да следиш броя на своите контролни точки, за да избегнеш явяване на нов изпит за шофьорска книжка. За кои нарушения по колко точки се отнемат? Може ли да оспорваш пред съда, ако не си съгласен с наказанието? Отговорите на тези въпроси ще откриеш в текста по-долу.

Whilli – Най-добрият приятел на колата ти

Налагането на глоба и лишаването от правоспособност не са единствените наказания по Закона за движение по пътищата за шофьорите, извършили нарушение. В отделни случаи се предвижда и отнемане на контролни точки от синия талон на автомобилиста.

Контролните точки служат за отчет на извършените нарушения. Всеки автомобилист трябва стриктно да следи за техния брой, за да не се явява отново на изпит за книжка.

Един шофьор със стаж до 2 години, например, само за две нарушения – отказ от проверка за алкохол и шофиране с над 50 км/ч в населено място – ще изчерпи целия си лимит.

За същите нарушение водач с повече от 2 г. опит зад волана ще загуби 2/3 от максималния брой.

За кои нарушения по колко точки се отнемат? По какъв ред става това? Може ли да оспорваш пред съда, ако не си съгласен с наказанието?

Младите водачи с 26 контролни точки, останалите с 39

Максималният брой контролни точки за отчет на нарушенията за шофьорите с над 2 години опит е 39.

Новите водачи с взимането на книжка получават само 26 точки. След 2 години – още 13 точки. Шофьорският стаж започва да тече от връчването на свидетелството за управление. Не се зачита за стаж периодът, през който водачът е бил с отнета книжка.

Как се отнемат контролни точки?

Контролни точки се отнемат само с влязло в сила наказателно постановление. Тоест постановлението, с което наказващият орган е определил административното наказание, трябва да е връчено на нарушителя. В него се отбелязват отнети и оставащи точки.

Наказателното постановление може да се обжалва пред съда. Не може обаче самостоятелно да се оспорва отнемането на точки.

В редица съдебни решения магистрати посочват, че отнемането на точки има контролно-отчетен характер. От една страна, има предупредителна спрямо водача функция. От друга, изпълнява информационно-статистическа функция за отчет на нарушенията.

Само по себе си това не е административно наказание. Затова и не може да се оспорва самостоятелно. Съдията може единствено да провери дали броят на отнетите точки съответства на извършеното нарушение според посоченото в НАРЕДБА Із-2539 за определяне на максималния размер на точките, условия и ред за отнемането и възстановяването им.

Ако посоченият за нарушител обжалва самото наказателно постановление и съдът го отмени, тогава ще падне и наказанието за контролните точки.

18 нарушения, за които се взимат точки. Вижте кои са те:

Отнемането на контролни точки става по реда на НАРЕДБА Із-2539. В нея са изброени 18 нарушения, за които КАТ „реже“ точки от талона.

1. за шофиране на МПС с алкохол в границите от над 0,5 до 1,2 на хиляда включително – 10 контролни точки;
2. при повтаряне на нарушението по т.1 – 15;
3. при отказ от тест или лабораторно изследване за алкохол и/или наркотици или техни аналози – 12;
4. за шофиране на МПС, чиито табели с регистрационния номер не са на определените места – 8;
5. за шофиране на МПС, което не е регистрирано или е регистрирано, но е без табели с регистрационен номер10;
6. за неправилно преминаване през жп прелез5;
7. за превишение на скоростта с над 50 km/h в населено място – 12;
8. за неспиране на знак “Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!” – 8;
9. за ползване на мобилен телефон по време на шофиране – 6 ;
10. за непоставени предпазен колан или каска6;
11. за возене на деца без детско столче/обезопасителна система6;
12. за преминаване при червен сигнал на светофара – 8;
13. при повторност на нарушението по т.12 – 12;
14. за отнето предимство при преминаване през пешеходна пътека 8;
15. при второ поредно нарушение по т.14 – 12;
16. за неправилно изпреварване, когато е създадена опасност за движението 10;
17. за движение в насрещното платно по магистрала/скоростен път10;
18. при повторяне на нарушението по т.17 – 12 контролни точки.

На шофьорите, които притежават т. нар. „Златен талон“ не се отнемат контролни точки. Това не важи за нарушенията, посочени в т. 1, 2 и 3.

Харесваш тази статия?

Абонирай се напълно безплатно за бюлетина на Уили като попълниш своя имейл по-долу. Така ще получаваш подбрана информация и най-важното за теб като шофьор. Уили ти гарантира, че няма да те спами излишно. А и може да се отпишеш по всяко време.

Как се възстановяват контролни точки?

Всеки шофьор, загубил определен брой точки заради извършени нарушения, може да ги възстанови. За да се възползва от тази възможност, той трябва да има поне 1 точка в талона си. Не трябва да е изчерпал напълно лимита.

Начините за възстановяване са два:

1. Частично. С допълнително обучение от 6 учебни часа може да се възстановят 13 точки. Шофьорът може да се възползва веднъж годишно при заплатени всички глоби и представяне на платежен документ.
2. Служебно. При условие, че са минали 2 г. от датата на последното влязло в сила наказателно постановление, с което са отнети точки.

Броят на контролните точки се възстановява до максималните 39,  а за новите водачи – до 26.

Загубата на всички точки води до неправоспособност

Шофьор, който е изчерпал всички точки в талона си, губи правоспособност. Той е длъжен да върне книжката си в Пътна полиция. В противен случай документът ще му бъде взет принудително и ще му бъде наложена глоба от 50 до 200 лв.

Предвидени са санкции и за шофиране на МПС от лице, което е загубило правоспособност. Глобата в този случай е от 100 до 300 лв. Превозното средство се дерегистрира.

Водачът, останал без контролни точки, няма право на допълнително обучение за възстановяване на точки. Той може да се запише на специален курс за възстановяване на шофьорски права. Има право да бъде допуснат до изпит поне половин година след датата, на която е върнал свидетелството си в КАТ. Обучението е с продължителност 36 учебни часа и завършва с държавен изпит по теория и практика. Изисква се и психотест.  

Whilli те съветва да не пренебрегваш правилата на пътя и да пазиш чисто шофьорското си досие. Контролни точки се губят лесно. За да ги възстановиш обаче, е нужна инвестиция на още време и пари.

Още за глобите и наказанията на пътя може да откриеш тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *