откраднат автомобил от паркинг

Откраднат автомобил от паркинг. Кой носи отговорност?

През юли 2018 г. македонски гражданин оставя колата си на платен надземен паркинг в София. Неизвестен извършител обаче успява да открадне автомобила. Служителят на паркинга не сигнализира полицията, а това прави собственикът на автомобила чак на следващия ден. Впоследствие македонският гражданин предявява иск за 6000 евро срещу фирмата, която стопанисва паркинга, на основание на член от Закона за задълженията и договорите. В иска се твърди, че е налице договор за влог между него и дружеството и то не е изпълнило задълженията си да пази колата. Софийският районен съд уважава иска, като приема, че е налице договор за влог, но след това Софийският градски съд го отхвърля. Така делото достига до Върховния касационен съд (ВКС).

В края на ноември 2022 ВКС излиза с решение, според което да си оставиш колата на платен паркинг е договор за влог. Това означава, че фирмата, на която заплащаш паркинг, е длъжна да пази автомобила и да го върне в уговорения срок или при първо поискване. Всеки договор за влог е неформален, не е необходима писмена форма за сключването му и простото съгласие е достатъчно за неговата валидност. Освен това договорите за влог са едностранни. По тях задължения възникват само за влогоприемателя (или в случая фирмата, стопанисваща паркинга) – да приеме вещта, да я пази и да я върне. Като съгласно Закона за задълженията и договорите влогоприемателят е длъжен да пази поверените му вещи с грижата на добър стопанин.

Относно казуса с македонския гражданин ВКС осъжда фирмата да му заплати 5700 евро (на колкото е оценена колата) и над 2700 лв. разноски. Причината е, че служителят на паркинга не е изпълнил своите задължения да посреща, обслужва и изпраща клиентите, включително и да ги придружава до мястото за паркиране. Според съдиите, ако беше изпълнил задълженията си, той би установил, че извършителят на кражбата не е собственик на автомобила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *