плащане на глоба към КАТ

Плащане на глоба към КАТ: Най-честите грешки

Вероятно си задаваш въпроса възможно ли е платена глоба към КАТ да остане в системата на МВР като дължима? Отговорът е да, и то нерядко. Защо се случва и кои са най-честите грешки при плащане на глоба към КАТ ще откриеш в този текст.

Whilli – Най-добрият приятел на колата ти

При плащане на глоба към КАТ в масовия случай шофьори, които са погасили задължението си, дори не разбират, че то още е висящо. Докато не им се наложи да ползват административни услуги в МВР.

Кои са най-честите грешки, които се допускат при плащането на глобите, според Пътна полиция? Whilli ги обобщи за теб в няколко точки.

Грешки в данните при плащане на глоба към КАТ

Грешка № 1: Името на задълженото лице е неправилно посочено или изписано в платежния документ

Задължено лице е шофьорът, на чието име има издаден електронен фиш, хартиен фиш или наказателно постановление. Затова в платежния документ трябва да се посочи неговото име – не на вносителя на сумата, в случай, че е различен човек. Името трябва да е изписано на български език. Изключение е предвидено за чужди граждани. При плащането те трябва да попълнят вносната бележка/платежното нареждане със символите, които са използвани в електронния фиш, хартиения фиш или наказателното постановление (НП).

Грешка № 2: Неточности или липса на данни 

При попълването на вносната бележка/платежно нареждане често се пропускат задължителни данни. Така, например, вместо серия и номер на фиша или електронния фиш за скорост се отбелязва само номерът. Вместо номер на НП се записва номер на акта (АУАН) или номер на автомобила.

  • За фиш и електронен фиш – отбелязва се серия и номер; имена на нарушителя; глобата; банковата сметка от фиша/електронния фиш.
  • За НП – номер на документа (не на АУАН); точен размер на глобата; имена; ЕГН на нарушителя; банковата сметка от НП.

Образци на платежни документи ще намериш ТУК.

Грешка № 3: Неправилно посочен идентификатор

При плащането на електронния фиш и попълването на вносна бележка трябва внимателно да се препишат данните от фиша. В случай, че там е посочено ЕГН, в платежния документ също се записва името и ЕГН на нарушителя. Ако е ЕИК на фирма, същия код се вписва и в платежното.

Грешки при извършване на самото плащане

Грешка № 4: Плащане на повече от една глоба с един платежен документ

С един платежен документ може да се плати само една глоба. Понякога се прави грешката с едно платежно да се погасят няколко задължения. И дори санкции, наложени с електронен фиш, хартиен фиш или НП. Това е недопустимо – системата не може автоматично да отрази направени плащания на няколко глоби с едно платежно.

Грешка № 5: Плащане на глоба по неправилна банкова сметка

Плащанията по наложените от Пътна полиция санкции стават по различни банкови сметки. Те зависят от това какво е извършеното нарушение и с какъв документ е наложена санкцията. Не може електронен фиш за висока скорост да бъде платен по банкова сметка, по която се плащат глоби от електронен фиш за липсваща застраховка „Гражданска отговорност“. Ако преводът е направен по грешна банкова сметка, задължението ще остане в системата като неплатено.

Наложените глоби с обикновен хартиен фиш и с наказателно постановление по Закона за движение по пътищата (ЗДвП) се погасяват по една банкова сметка. Електронните фишове серия „К“ за висока скорост по ЗДвП  – по друга. Електронните фишове серия „Г“ и наказателните постановления (НП) за нарушения, предвидени в Кодекса за застраховането, по трета банкова сметка.

Банковите сметки за плащане на глоби от Пътна полиция виж ТУК.

Харесваш тази статия?

Абонирай се напълно безплатно за бюлетина на Уили като попълниш своя имейл по-долу. Така ще получаваш подбрана информация и най-важното за теб като шофьор. Уили ти гарантира, че няма да те спами излишно. А и може да се отпишеш по всяко време.

Грешка № 6: Внесената сума е неточна

При погасяване на задължението се внася отбелязаната в наказващия документ сума. Някои нарушители неправилно плащат само 70% от посочения размер на сумата, смятайки, че имат право на отстъпка.  Според чл. 189, ал. 9 от Закона за движението по пътищата 30% намаление се предвижда само за електронен фиш за висока скорост. Отстъпката е валидна при заплащане на глобата в срок от две седмици.

Съветът на Whilli: Запази документа дори след заплащане на глобата

След плащане на глобата в интерес на задълженото лице е да запази като доказателство копие от платежния документ. За всеки случай добре е и да направи проверка в системата на МВР дали плащането е отразено.

Проверка на задължения по ФИШ и НП

Може да си допуснал грешка при попълването на данните и глобата да е останала висяща. Възможни са и други технически причини.

Ако преводът е по грешна банкова сметка, се подава искане за пренареждане на сумата.

При надвнесени суми или отменени от съд санкции може да се поиска възстановяване. Как – виж тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.