130 км/ ч по магистрали

Искат 130 км/ ч по магистрали и шофьорска книжка на 17

Максималната скорост по магистралите да бъде намалена от 140 на 130 км/ч, навършилите 17 години да могат да управляват с придружител автомобил от категория В, в населените места да се обособят зони от 30 км в час и да отпадне задължителното носене на контролен талон.  

Това са само малка част от промените в Закона за движение по пътищата, които бяха публикувани за обществено обсъждане. Те ще влязат в сила едва когато бъдат одобрени и гласувани окончателно от депутатите в парламента. 

До 130 км/ч на магистралата

Максималната скорост на магистралите да бъде ограничена до 130 км/ч, защото броят на загиналите по тези пътища е скочил от 3-5% на 9-10% в последните десет години, твърдят вносителите на промените. Според тях това се дължи на увеличаването на максималната скорост на 140 км/ ч през 2012 г. и разширяването на автомагистралната мрежа, което се случи в този период. През 2021 г. трагичният пътен инцидент с автобус, възникнал на АМ „Струма“, повиши този дял дори до 13%.

Безспорно това е едно от най-дискусионните предложения в поредния проект за изменения на ЗДвП. Вносителите защитават идеята си с това, че в Европа, освен в България, единствено в Полша има максимално допустима скорост на движение от 140 км/ч.

Изключение прави Германия, където по по-голямата част от автомагистралната мрежа има единствено препоръчителна максимална скорост от 130 км/ч. В много други държави на Стария континент тази скорост е 130 км/ч, а в някои е дори 120 км/ч., като продължава тенденцията за понижаването ѝ, включително и до 100 км/ч.

Освен това се предвижда въвеждането на ограничения и за някои видове превозни средства, за които досега не е имало. Ето таблица за предлаганите изменения на скоростните режими:

Шофьорска книжка на 17 години

Много любопитно, но и много дискусионно е предложението да се даде възможност на ненавършилите пълнолетие да управляват МПС.

Идеята е: За да натрупат повече шофьорски опит под надзор на отговорен възрастен, със законопроекта се предлага възможност моторно превозното средство от категория В да се управлява от водач, навършил 17-годишна възраст, но задължително с придружител. Предложението цели да се изградят навици за безопасно управление на моторно превозно средство, под надзор на близък водач с опит.

Кой може да бъде придлужител: лице, навършило 25-годишна възраст, притежаващо валидно свидетелство за управление на МПС от категория В над 5 години, което по време на управление на автомобила не е с концентрация на алкохол в кръвта си над 0,5 на хиляда, не е под въздействието на наркотици и седи на предна седалка до шофьора.

Книжката на водач с придружител ще се издава със срок на валидност до навършване на 18-годишна възраст. След това на лицето ще се издава друго, редовно свидетелство. Ако обаче до навършване на пълнолетие е шофирал без придружител или пък е бил наказан с наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство по съдебен или административен ред, той ще губи придобитата правоспособност.

Снимат ни тайно за нарушения на пътя

Длъжностни лица от МВР, които може да не са униформени, с необозначени служебни автомобили ще снимат шофьорите тайно дали спазват правилата за движение по пътищата. Те могат да ползват автоматизирани технически средства и системи. Същевременно с това обаче се казва, че сигналите за спиране, които ще се подават от тези необозначени служебни коли, са едновременно светлинен сигнал с проблясваща синя светлина, специален звуков сигнал или постоянно светещ или мигащ надпис „ПОЛИЦИЯ!“.

Зона 30

В населените места да може да се обособява „Зона 30”, в която ще се прилагат следните специални правила: до 30 км в час за всички пътни превозни средства; пешеходците ще се ползват винаги с предимство; паркирането в зоната ще бъде разрешено само на специално обозначените места; при излизане от „Зона 30” са длъжни да пропуснат участниците в движението, движещи се по другия път. Освен това се предвижда в жилищни райони да бъде въведена и максимална скорост до 20 км.

Според експертите намаляването на вероятността от настъпване на ПТП с летален изход при движение на МПС с 30 км/ч. е значително по-малък, отколкото ако превозното средство се движи с 50 км/ч. По този начин се постига намаляване на спирачния път от 40 метра при 50 километра в час на 18 метра при 30 километра в час.

Отпадат синият талон и стикерът за „Гражданска отговорност“

Да отпадне задължението за водачите да носят контролен талон за потвърждаване валидността на шофьорската си книжка е друга идея, залегнала в проекта. Предложено е също и отпадане на изискването за поставяне на стикер на знак за сключена задължителна застраховка „Гражданска отговорност“, както и да се носи контролен талон към този знак.

Същевременно с това ще се затегне режимът при издаването на разрешителни за провеждане на допълнително обучение за възстановяване на контролни точки.

По-ясно регламентация за пожарогасителите

Превозни средства от категории М1, М2, М3, N1, N2, N3, О2, О3, О4, както и от категориите L5e, L6e и L7e задължително да бъдат оборудвани с пожарогасители. Изрично е записано, че тези уреди трябва да минават на сервизно обслужване, което да се удостоверява със стикер.

В действащия ЗДвП не са поставени изисквания за броя, вида на пожарогасителите и количеството на гасителното вещество, с които следва да бъдат заредени. Също така не е регламентирано и изискване за извършване на обслужване на тези уреди, което създава доста противоречия. В закона се казва само, че МПС трябва да е оборудвано с такъв уред, а при техническия преглед се проверява дали е изправен. Неясната и непълна регламентация се отразява и на наказателната дейност на КАТ. При проверки пътните полицаи могат да те санкционират с 20 лв., 50 лв. или 200 лв. Има случаи и на временно спрени автомобили, защото се счита, че след като нямат пожарогасител, който е част от аварийния комплект, значи са технически неизправни. Средно на годишна база възникват около 2100 пожара в ППС.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *