стикери кола

Предложение: Без стикери по стъклото на колата

Стикерите по панорамните прозорци на автомобилите за преминат годишен технически преглед и за застраховката „Гражданска отговорност“ да отпаднат. Глобите за пътни нарушения да се връчват по имейл. При корекция на сгрешена винетка пък платените компенсаторни такси да се връщат на собственика на колата. Това са част от промените, заложени в два законопроекта, публикувани в последните дни. Те ще станат факт, когато бъдат гласувани в парламента. Подробностите в статията. Продължи да четеш…

Уили, най-добрият приятел на колата ти

В последните дни бяха оповестени два законопроекта, които предвиждат важни промени за шофьорите. Единият е проект за изменения в Закона за електронното управление, публикуван за обществено обсъждане. Вторият е проект за изменение в Закона за пътищата, който вече е внесен в Народното събрание.

Виж обобщено най-ключовите предложения за промени, които се отнасят за автомобилистите, по-долу в статията.

Отпадат стикерите по прозорците на автомобилите

Стикерът по панорамните прозорци на автомобилите за преминат годишен технически преглед да отпадне. Промяната ще засегне вероятно и стикера за застраховката „Гражданска отговорност“, както и всички други документи, които предоставят данни, налични в регистри. Идеята на авторите на предложението е, че след като една информация се съдържа в някакъв регистър, няма необходимост да бъде и на хартия. Например, стикерът за годишен технически преглед доказва данни за автомобила, които са налични при справка по регистрационния му номер в централизиран регистър на ИА “Автомобилна администрация”. Въвеждането на този стикер, както и други подобни документи води до разходи за държавата и гражданите. Стикерите за ГТП и необходимата апаратура за тяхното създаване оскъпяват прегледа. Това увеличава и разходите за контрол, справянето с фалшиви документи и др.

Предложението е залегнало в проекта за изменение на Закона за електронното управление.

Електронно връчване на глоби

Законопроектът предвижда електронно връчване на фишове и актове в Закона за административните и нарушения и наказания, също така в случаите на съставяне на акт в отсъствие на нарушител, но само ако гражданинът предварително е изразил изрично желание да получава наказващи документи чрез системата за сигурно електронно връчване  – това е т. нар. държавен имейл.

Електронни услуги ще могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица. Това означава, че би трябвало да станат по-достъпни и някои от електронните услуги на МВР.

Ще връщат пари при сгрешена винетка

При корекция на сгрешена винетка да се връщат и платените компенсаторни такси. Това предложение на омбудсмана Диана Ковачева за промяна в Закона за пътищата вече е внесено в парламента. Днес (14 юни) ще има обсъждания в ресорната комисия.

Винетките ще могат да се коригират, когато е допусната техническа грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория. Промените ще се правят от длъжностни лица и ще имат действие от момента на издаването им. Валидността се запазва.

Възстановяването на недължимо внесените такси ще става в рамките на 5 работни дни.

Повод за това предложение са многобройни жалби на граждани, които заради сгрешен регистрационен номер на автомобила при купуване на е-винетки многократно са регистрирани като нарушители. Най-драстичният случай е на шофьор, който за три месеца е засечен 50 пъти. Той разбира, че е нарушител едва когато бил спрян от екип на БГТОЛ, който го информирал, че трябва да плати 3500 лв.

При въвеждането на номера много често се бърка цифрата 0 с буквата О или се изпуска една цифра – например, вместо СВ1000АК се вписва СВОООАК.

Омбудсманът Диана Ковачева намира лоша практиката за една неволна грешка гражданите да бъдат наказвани многократно, без дори да знаят, че са нарушители. Понякога санкциите надвишават и цената на лекия автомобил. Ковачева иска също законодателната промяна да засегне и заварените случаи. Тя предлага уведомяването да става по електронна поща, тъй като при закупуване на е-винетка имейлът е задължителен реквизит при попълване на данните. Настоява да се обмисли възможността и за уведомяване и чрез SMS.

Още важни теми за шофьорите ще намериш в сайта whilli.com.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *