по-високи глоби

Проект на МВР: По-високи глоби, до 130 км/ч на магистрала и без син талон

СТАТИЯТА Е ОБНОВЕНА!

МВР предлага максималната скорост по магистралата да бъде намалена от 140 км/ч на 130 км/ч за шофьорите с категория В. Максималната скорост по скоростните пътища остава същата – 120 км/ч. По тези категории пътища вече ще е разрешено движението само на автомобили и мотоциклети, чиято конструктивна максимална скорост надвишава 70 км/ч, а не както досега – 50 км/ч. 

Това предвижда проект за изменение на Закона за движение по пътищата (ЗДвП), качен в сайта на МВР. От него става ясно, че инфлация има и при глобите, като за някои нарушения те ще се увеличат тройно.

За пръв път се предвижда отстъпка при плащане на глоба по фиш. В 7-дневен срок от налагането ѝ нарушителят може да заплати 80 на сто от нейния размер, но само при условие, че не обжалва. Глоба по фиш, който е бил обжалван и потвърден от съда, се дължи в пълен размер. В момента отстъпка от 30% се предвижда само при електронните фишове.

Отпадат синият талон и документът за преминат технически преглед

В момента водачът е длъжен да носи шофьорска книжка плюс синия талон, който потвърждава валидността на свидетелството. Автомобилисти и експерти отдавна искат той да отпадне като ненужен документ. Най-накрая това може да стане факт, тъй като в проекта за изменение на ЗДвП е записано в тази част текстът да бъде заличен. Идеята е информацията за контролните точки и за отчета на извършените нарушения да се съхранява в Национален регистър за водачите и техните нарушения и наказания.

Текстът за стикера, отразяващ датата за извършване на следващия периодичен преглед за проверка на техническата изправност, пък ще бъде изцяло отменен. За сметка на това колата ще може да мине преглед, само ако всички глоби и имуществени санкции са платени, което ще се удостоверява с проверка в информационните масиви.

МВР иска забрана да се управлява МПС „с влязло в сила наказателно постановление или електронен фиш за системно нарушение, изтекъл повече от един месец от влизане в сила на наказателното постановление или електронния фиш и ако наложеното наказание не е изтърпяно.“

Този текст звучи като отговор на отменените от съда текстове, които даваха възможност Пътна полиция да спира автомобили от движение и да отнема книжки заради висящи глоби, наложени по ЗДвП. За казуса Уили многократно е писал (виж тук).

Най-ниската глоба от 10 става 30 лв.

Най-ниската в момента глоба от 10 лв. се предвижда да бъде вдигната на 30 лева. Тя се налага в случаи, когато водачът не носи документи за шофиране, документ за валидна застраховка “Гражданска отговорност” и др.

За превишаване над 40 км/ч на скоростта в населено място освен глоба от 600 лв. се предлага и два месеца отнемане на книжката. Същото наказание са предвижда и за шофиране с над 50 км/ч в извън населено място.

Със 150 лв. ще се наказва лице, което паркира в паркове, градини, детски площадки, площи, предназначени само за пешеходци, и на тротоари в населените места извън разрешените за това места. В момента санкцията е плаваща – от 50 лв. до 200 лв.

Глоба от 100 лв. ще се налага на водач за нарушение на правилата за използване светлините, за престой или за паркиране, за използване на пътното платно, когато в резултат на нарушението е създадена непосредствена опасност за движението и др.

100 лв. става глобата и за пропуснат технически преглед или използването на антирадар.

По-сериозни мерки се взимат и срещу пешеходците. При пресичане на пътното платно те нямат да имат право да използват мобилно устройство за комуникация или друго средство, отклоняващи вниманието му. За тях се предлага и 150 лв. за пресичане през ограждения, парапети и др.

Иска се забрана за поставяне на фолио на челното стъкло и стъклата на предните странични врати.

Нови принудителни административни мерки

  • Временно отнемане на книжката на водач, който управлява моторно превозно средство без застраховка “Гражданска отговорност” на автомобилистите – до предоставяне на сключена валидна застраховка, но не повече от 6 месеца (маркираното е ново предложение);
  • Наказва се с лишаване от право да управлява МПС за 3 месеца и с глоба от 200 лв. водач, чийто регистрационни табели на автомобила не са на обозначените места. В момента наказанието е до 6 месеца без книжка и глоба от 50 до 200 лв. При повторност паричната санкция скача на 400 лв., а свидетелството ще се взима за 6 месеца.
  • Удвояват се наказанията за шофиране с алкохол от 0,5 до 0,8 промила  и от 0,8 до 1,2 промила при повторност. В първия случай глобата става 1000 лв. и 1 г. без книжка. Във втория – 2000 лв. глоба и отнемане на свидетелството за 2 г.
  • При отказ от алкохолен тест или тест за наркотици, ако нарушението е извършено повторно, също има завишени санкции: 3 г. без книжка и 4000 лв. глоба, което е два пъти над сегашната санкция.
  • Въвежда се нов термин – системност. При системно шофиране в пияно състояние под 1,2 промила и при системен отказ от тест наказанието е 3 г. без книжка и троен размер на глобата. 
  • За системно организиране или участие в незаконни ралита наказанието е глоба в троен размер и лишаване от правоуправление за 3 години. Сега глобата е 3000 лв., което означава, че ще стане 9000 лв.
  • Същите наказания ще се налагата и за агресивно шофиране, което създава опасност за останалите участници в движението
  • Глобата за шофиране без книжка или с отнето свидетелство става 600 лв. (сега е от 100 до 300 лв.). При повторност наказанието става 1000 лв.
  • Въвежда се и санкция за агресивно шофиране. Тежестта на подобно нарушение е приравнена с участието в нерегламентирани гонки като глобата е 3000 лева и 1 година без книжка при първо нарушение и 5000 лв. и 3 години без книжка при повторност.

Ще ни дебнат и с необозначени автомобили

МВР иска ЗДвП да се допише, като се създаде нова точка, според която полицията ще може да осъществява контрол по пътищата и с необозначени автомобили. Това решение изглежда странно, тъй като точно настоящият министър издаде заповед, която забранява на патрулките и полицаите да се крият в храсти и зад завои и да станат видими за шофьорите.

Тези необозначени автомобили обаче също трябва да са снабдени със техника за аудиозапис и видеозаснемане. Контролът може да се извършва и с автоматизирани системи за засичане на скоростта.

Е-фиш ще се счита за връчен дори да не те намерят

С промените се предвижда улесняване на процедурите по съобщаване и връчване на издадените фишове, електронните фишове и наказателните постановения. Фишовете да се връчват както лично на нарушителя срещу подпис, така и с препоръчано писмо с обратна разписка, чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, както и по електронен път.

Когато лицето не бъде открито на съответния адрес, се извършва второ посещение след седем дни. При него ще се поставя съобщение на видно място, с което получателя се уведомява, че електронният фиш и/или наказателното постановление могат да бъдат получени в 14-дневен срок. Електронният фиш и/или наказателното постановление ще се считат за редовно връчени с изтичането на този срок.

Всички предлагани промени виж тук.

Нови ограничения на скоростта:

Ограниченията сега:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *