шофьорска книжка

Шофьорскa книжка: Ето какви промени предлагат

Първата шофьорска книжка ще може да се вади за три работни дни. В същия съкратен срок ще се издават нови свидетелства при възстановяване на правоспособност и подмяна на книжка поради придобиване на нова категория, предвижда проект, внесен за обществено обсъждане. Колко ще струва услугата и какви други промени се предвиждат? Продължи да четеш…

Уили, най-добрият приятел на колата ти

Автомобилистите ще могат по-бързо да изваждат шофьорска книжа, предвижда проект, публикуван за обществено обсъждане.

Ако промените бъдат приети, само за 3 работни дни шофьорите ще могат да се снабдят с ново свидетелство при:

  • първоначално придобиване на правоспособност за управление на МПС от определена категория;
  • подмяна на книжката поради придобиване на нова категория;
  • при възстановяване на правоспособност, след като на водача са били отнети всички контролните точки;
  • при възстановяване на правоспособност, след като водачът се е отказал от категории.

Така наречената ускорена услуга по издаването на шофьорски книжки бе въведена през септември 2021 г. В момента обаче тя се прилага само: при подмяна на свидетелството поради изтичането на срока на валидност, при вече изтекъл срок на валидност, при промяна в данните на водача (смяна на фамилия и транслитерация), както и при издаване на дубликат.

В тази връзка бе променена и Тарифа 4, по която се събират държавни такси от службите на МВР. При обикновена услуга за 30 работни дни шофьорите от 18 до 58-годишна възраст плащат 25 лв., ако са от 58 до 70 години – 11 лв., ако са с увреждания – 3 лв. За издаване за документа с ускорена услуга от 3 работни дни посочените суми се умножават три пъти.

Сега вносителите на проекта, качен за обществено обсъждане, искат ускорената услуга да бъде разширена и да се прилага за още повече случаи. От една страна, защото свидетелството за управление на МПС е документ за самоличност на българските граждани на територията на страната. А от друга – защото е документ, с който голяма част от българските граждани изпълняват служебните си задължения и затова е много важно бързото му преиздаване.

Шофьорска книжка: В някои случаи няма да се иска копие от завършено образование

Предвижда се още при издаване на дубликат, при подмяна на българска шофьорска книжка или при замяна на свидетелство, издадено от друга държава, да не се изисква копие от документ за завършено образование. Мотивът – касае се за признаване на вече придобита правоспособност за управление на моторно превозно средство, а изискването за образование е национално и е относимо към първоначално издаване на СУМПС.

Припомняме, че подмяната се извършва при изтичане срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов, при промяна в данните на водача и при замяна на чуждо свидетелство за управление на моторно превозно средство. Дубликат на свидетелството за управление на моторно превозно средство се издава при повреждане, унищожаване, изгубване или кражба.

Подменяш шофьорска книжка само при смяна на областта

Според сега действащия Закон за българските лични документи (чл. 9, ал. 2) автомобилистите имат задължение в срок от 30 дни да подменят книжката си при промяна на постоянния адрес от едно населено място в друго населено място. Предлага се да отпадне задължението за смяна на СУМПС при промяна на населеното място в рамките на една област. Вместо това да се въведе задължително подаване на заявление за издаване на нова книжка при промяна на областта – тоест, ако смениш постоянния адрес от населено място в една област в населено място в друга област.

Харесваш тази статия?

Абонирай се напълно безплатно за бюлетина на Уили като попълниш своя имейл по-долу. Така ще получаваш подбрана информация и най-важното за теб като шофьор. Уили ти гарантира, че няма да те спами излишно. А и може да се отпишеш по всяко време.

Актът за раждане ще може да замества личната карта

В проекта има и други предложения, които се отнасят до всички български граждани, не само за автомобилистите.

Една от най-съществените промени е, че актът за раждане ще има силата на документ за самоличност. При подаване на заявление за издаване на нови документи, когато заявителят не може да представи документ за самоличност поради загубване, кражба или унищожаване, той може да удостовери самоличността си именно с удостоверителния документ за раждане.

Ще се издават и лични карти с чип. Предвидена е също така възможност при определени условия да бъдат издавани паспорти със срок на валидност от 10 години.

Общественото обсъждане на предложенията за промени в Закона за българските лични документи е до 24 февруари.

За още предвиждани важни промени за шофьорите чети ТУК.

снимка: monitor.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *