електронен фиш

Важи ли електронен фиш за скорост от мобилна камера?

Има ли право КАТ да издава електронен фиш за превишена скорост, когато нарушението е заснето с мобилна камера? Може ли шофьор да остане без книжка, ако в рамките на два месеца получи три е-фиша за висока скорост? Продължи да четеш…

Уили, най-добрият приятел на колата ти

Връчиха ми три фиша за превишена скорост януари и февруари т. г. Превишението е съответно със 17, 18 и 22 км над допустимото. Има ли опасност да ми вземат книжката заради повторяемост на нарушението? И втори въпрос: Два от фишовете са съставени на магистрала от една и съща камера, но на различни места. Следователно съм сниман с мобилна камера (или т. нар. тринога). Важат ли глобите обаче, ако нарушението е заснето с мобилна, а не със стационарна камера?

Тези въпроси, получени по електронната поща, ме провокираха да припомня какво предвижда сега действащият Закон за движение по пътищата (ЗДвП).

Издава ли се електронен фиш за висока скорост, заснета с мобилна камера?

Нарушенията по ЗДвП се санкционират освен с наказателно постановление и с електронен фиш. Съгласно чл. 189, ал. 4 от ЗДвП при нарушение, установено и заснето с автоматизирано техническо средство или система, за което не е предвидено отнемане на шофьорска книжка или на контролни точки, се издава електронен фиш в отсъствието на контролен орган и на нарушител за налагане на глоба. Следва дебело да се подчертае, че отсъствието на контролен орган (както и на нарушител) се отнася за издаването на електронния фиш, а не че полицаят трябва да отсъства от мястото, където е било монтирано устройството и където е заснето нарушението. В процеса на издаване на е-фиш не участва нито полицаят, нито нарушителят.

С какви камери може да снима КАТ?

Както вероятно си обърнал внимание, в този текст от ЗДвП не се говори за мобилна или стационарна камера. Използваният термин е „автоматизирано техническо средство или система“ (АТСС). В допълнителните разпоредби (§ 6, т. 65) на същия закон се уточнява, че АТСС са уреди за контрол и те могат да бъдат:

  • стационарни – прикрепени към земята и обслужвани от контролен огран;
  • мобилни – прикрепени към превозното средство или временно разположени на участък от пътя, установяващи нарушение в присъствието на контролен орган, който поставя начало и край на работния процес.

Вече има достатъчно богата съдебна практика по въпроса и постановени решения, които не би трябвало да оставят колебания сред водачите законни ли са е-фишовете от мобилни камери, или не. В редица съдебни актове магистратите са категорични, че също както стационарните, така и мобилните камери, вкл. т. нар. триноги, отговарят на ЗДвП и няма пречка по техните данни да се издава електронен фиш.

Използването на мобилните камери е автоматизиран процес, при който единствената намеса на контролния орган е да позиционира, да настрои уреда, а след това да го изключи и демонтира. На практика стационарните и мобилните камери работят по еднакъв способ: система радар-камера-компютър. Обработката и издаването на електронен фиш и при двата вида уреди е от централизирана информационна система.

Действително преди повече от 10 години съдилищата в страната масово отменяха електронни фишове за нарушения, заснети с мобилна камера, защото към онзи момент законът не беше прецизен и създаваше двусмислие. Това обаче отдавна не е така. Неточноститте бяха изчистени с изменения в ЗДвП, влезли в сила още през 2015 г.

Кога не се издава електронен фиш от мобилна камера?

Ако нарушението е заснето от мобилна камера по време на движение на служебния автомобил, нарушителите се спират и им се съставя акт, а не се издава електронен фиш. При тези случаи върху заснетите изображения освен данните за извършеното нарушение се отразяват и данните за скоростта на полицейската кола или мотоциклет.

Тази особеност в пътния контрол е записаната в специална наредба за работата на АТСС.

Какво е повторност и системност на нарушението?

„Повторно“ е нарушението, когато е извършено в едногодишен срок, а в случаите по чл. 174, ал. 2 – в двегодишен срок (отнася се за шофиране с до 1,2 промила) от влизането в сила на наказателното постановление, с което на нарушителя е наложено наказание за същото по вид нарушение, включително и когато първото наказание му е било наложено като нов водач.

„Системно“ е нарушението, извършено три или повече пъти в едногодишен срок от влизането в сила на първото наказателно постановление или на първия електронен фиш, с който на нарушителя се налага наказание за същото по вид нарушение.

В кои случаи за повторно или системно превишаване на скорост може да се отнеме книжката?

Първо нека припомним наказанията, които са различни за различните нарушения на скоростните режими.

За превишена скорост в населено място:

1. с 10 км/ч – глоба 20 лв.;

2. от 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.;

3. от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв.;

4. от 31 до 40 км/ч – глоба 400 лв.;

5. над 40 км/ч – глоба 600 лв.;

6. над 50 км/ч – глоба 700 лв. и три месеца лишаване от право да управлява моторно превозно средство, като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

За превишена скорост извън населено място:

1. с 10 км/ч – глоба 20 лв.;

2. от 11 до 20 км/ч – глоба 50 лв.;

3. от 21 до 30 км/ч – глоба 100 лв.;

4. от 31 до 40 км/ч – с глоба 300 лв.;

5. от 41 до 50 км/ч – с глоба 400 лв.;

6. над 50 км/ч – с глоба 600 лв., като за всеки следващи 5 км/ч превишаване над 50 км/ч глобата се увеличава с 50 лв.

Когато нарушението в населено място за превишаване на скоростта по т. 1 – 5 и при всички изброени хипотези в извън населено място е повторно, наказанието е глоба в двоен размер. За повторно нарушение на превишената скорост с над 50 км/ч в населено място наказанието е предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и отнемане на книжката за три месеца.

Когато нарушението по т. 4 – 6 е системно, водачът се наказва с предвидената за съответното нарушение глоба в двоен размер и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца.

Последното се отнася както за шофиране в населено място, така и за извън населено място.

Още по темата закони, промени и предложения виж в сайта на Уили ТУК.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *