фиш

Електронният фиш с по-малка отстъпка

Електронният фиш да стане по-скъп и с по-малка отстъпка. За пръв път се предвижда отстъпка и за обикновения хартиен фиш. Колко ще бъде намалението? Продължи да четеш…

Уили, най-добрият приятел на колата ти

Електронният фиш да стане по-скъп и с по-малка отстъпка – не 30%, а 20 на сто от размера на глобата или имуществената санкция. Както и в момента, това ще важи само ако собственикът или ползвателят на автомобила не обжалва и плати в 14-дневен срок от получаването на е-фиша.

Предложението е част от пакета с промени в Закона за движение по пътищата (ЗДвП). Вече писах по тази тема тук. Сега представям и останалите по-важни мерки.

20% отстъпка и за хартиения фиш

За пръв път се предвижда отстъпка и за обикновения хартиен фиш. Намалението е еднакво с това при електронния фиш, само че срокът за доброволно плащане е по-къс. Нарушителят ще може да заплати 80 на сто от размера на глобата в 7-дневен срок от налагането ѝ.

Сериозни изменения се предлагат в чл. 186, който се отнася за хартиения фиш. Искат полицаите да имат право да пишат фиш дори когато административното нарушение не е установено в момента на извършването му, като отпада задължителното условие издаването на фиша да става на мястото на нарушението.

Виж как ще те търсят, за да ти връчат електронен фиш

Пореден опит за въвеждане на ред в хаоса и подобряване на статистиката при връчването на електронния фиш на нарушителите правят пътните експерти с редица идеи, някои от които обаче изглеждат спорни.

Така, например, собственик на МПС, заснето в нарушение, ще бъде търсен по постоянен адрес, не и по настоящ. Ако не бъде открит, ще се залепва уведомление на вратата или на пощенската кутия, а в краен случай – и на входната врата. Така получателят ще бъде уведомен, че в срок от 14 дни трябва да посети полицията и да си вземе е-фиш срещу подпис. Ако лицето не се яви, санкциониращият документ ще се счита за редовно връчен. Проблемът тук е, че много хора не живеят на постоянния си адрес по лична карта, а по настоящ адрес, което не е незаконно. Друг спорен момент е каква алтернатива се предлага на хора, които отсъстват от страната и няма как да си вземат глобата в тези две седмици или да посочат, че друг е карал колата им.

Е-фиш ще се връчва и чрез работодателя

Електронни фишове ще се връчват и чрез работодателя. Другите начини са: лично срещу подпис от полицаи и служители на МВР, с препоръчано писмо с обратна разписка в пощата или по куриер и чрез т. нар. система за сигурно електронно връчване, стига преди това обаче да си дал съгласие.

Електронният фиш е с по-различен статут от обикновения фиш или АУАН. Той се издава по снимки от камери на КАТ и много често гражданите изобщо не знаят, че са били хванати в нарушение. Неслучайно сега законодателят е въвел изискване той да се получава лично срещу подпис с препоръчано писмо или чрез длъжностни лица. Спорно е дали този принцип ще се спази, ако предложенията бъдат приети.

До 5000 лв. глоба и затвор при повторен отказ от тест за наркотици и алкохол

От 1 до 3 години затвор и от 3000 до 5000 лв. глоба. Това наказание се предвижда за всеки шофьор, който откаже тест с техническо средство или медицинско изследване за употреба на алкохол или наркотици, след като в двугодишен срок му е налагано наказание за същото деяние. Този текст трябва да влезе в Наказателния кодекс.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *